Video & Audio materialer

For å kjøpe bøkene i bokform, klikk her.

Musikk For 128MB MP3 Player For 256MB MP3 Player For 512MB MP3 Player For 1GB MP3 Player; Audio CD
FOR ØVING 18 Kbps 48 Kbps 64 Kbps 128 Kbps
Øvelse 1 1 MB 3 MB 4 MB 8 MB
Øvelse 2 (30 min) 4 MB 10 MB 14 MB 27 MB
Øvelse 3 1 MB 3 MB 4 MB 8 MB
Øvelse 4 2 MB 4 MB 6 MB 12 MB
Øvelse 1-4 (1 time) 8 MB ---- 30 MB 56 MB
Øvelse 5 (1 time) 8 MB 21 MB 27 MB 55 MB
Video
Your browser doesn't support this video well. please download it from the link below.

Alle materialene på denne siden er underlagt copyright og er kun for personlig, ikke-kommersiell, non-profitt og ikke-distribueringsbruk. For kommersiell eller distribueringsbruk av disse materialene kontakt Tianti Books, Inc .