Les mester Li´s nyeste artikler:

"Hvordan menneskeheten ble til"
"Hvorfor Skaperen ønsker å redde alle liv"

Kort introduksjon til Falun Dafa

Falun Dafa, også kjent som Falun Gong, er en åndelig praksis som utøves av millioner av mennesker verden over. Metoden har sine røtter i Buddha-læren og består av to deler: forbedring av sin indre karakter ved å studere Falun Dafas lære og dels enkle, rolige øvelser og meditasjon.

Med Falun Dafas lære vil man kunne oppnå åndelig vekst gjennom å være disiplinert i sin utøving. Læren oppmuntrer utøverne til å gi slipp på negative tanker og adferdsmønstre samt å leve i harmoni med universets grunnleggende egenskaper: Sannhet, Medfølelse og Toleranse.

De som praktiserer Falun Dafa, opplever ofte positive endringer i sine liv. Mange har opplevd store helsefordeler, så vel som økt energi, mental klarhet og mindre stress. Fremfor alt opplever mange at de har funnet en dyp og givende åndelig metode.  Les mer ...