Falun or Law wheel

En kort introduksjon til Falun Dafa

Falun Dafa (også kjent som Falun Gong) er en avansert kultiveringsmetode i Buddha-skolen. Falun Dafa ble grunnlagt av Li Hongzhi som er metodens mester. Grunnvollen i metoden er “å assimilere seg til de høyeste egenskapene i universet, Zhen, Shan, Ren (Sannhet, Medfølelse, Toleranse). Metoden er veiledet av disse høye egenskapene og er basert på disse lovene som danner basis for utviklingen av kosmos.” Mester Lis lære blir forklart i flere tekster, blant annet Falun Gong, Zhuan Falun, The Great Perfection Way of Falun Dafa, Keys to Diligent Progress og The Grand Verses. Disse og andre verk har blitt oversatt til 38 språk og er publisert og distribuert over hele verden.

Falun Dafa metoden setter fokus på sinnet, hvor kultivering av ens sinn og tanker, eller ”xinxing”, blir skilt ut som nøkkelen til å øke gongenergien. Høyden på en persons gong er direkte proporsjonalt med hans xinxing. Konseptet med ”xinxing” omfatter transformasjon av de (dygd, en hvit form for materie) og karma (en svart form for materie). Det inkluderer også utholdenhet, dømmekraft og å gi slipp, som innebærer å gi slipp på vanlige menneskelige begjær og fastholdende, og å holde ut de vanskeligste prøvelsene vi får i livet. Mye er inkludert i konseptet xinxing.

Falun Dafa omfatter også kultivering av kroppen. Dette blir oppnådd ved å gjøre spesifikke øvelser. Et formål med øvelsene er å styrke utøvernes overnaturlige evner og energimekanismer gjennom hans eller hennes kraftfulle gong-styrke. Et annet formål er å utvikle mange levende vesener i utøverens kropp. I øving på høyt nivå vil Det Udødelige Barnet bli født, og mange evner vil bli utviklet. Øvelsene i Falun Dafa er nødvendige for transformasjon og kultivering av slike ting. Et slikt omfattende kultiveringssystem for kropp og sjel, krever både egenkultivering og fysiske øvelser, hvor kultivering prioriteres høyere enn øvelsene. En persons gong vil simpelthen ikke øke om han eller hun bare gjør øvelsene, men unnlater å kultivere xinxing. Øvelsene er derfor et supplerende middel for å oppnå åndelig perfeksjon.

Falun Dafa involverer kultivering av en Falun, eller “lov hjul”. Falun er en intelligent, roterende eksistens bestående av høyenergi materie. Falun som mester Li Hongzhi planter i en utøvers nedre del av magen i andre dimensjoner roterer konstant, 24 timer i døgnet. (Sanne utøvere kan få en Falun ved å lese mester Li´s bøker, se på hans 9-dagers forelesning på video, høre på hans 9-dagers forelesning eller studere sammen med medutøvere av Falun Dafa.) Falun hjelper utøvere å øve automatisk. Det betyr at Falun foredler utøverne hele tiden, selv om han eller hun ikke utfører øvelsene hele døgnet. Av alle metodene som er offentliggjort i verden i dag, har bare Falun Dafa klart å oppnå en tilstand hvor “Fa foredler personen.”

Den roterende Falun har samme egenskap som universet og er et univers i miniatyr. Den buddhistiske Falun, taoistenes Yin-Yang og alt i de ti retningers verden er reflektert i Falun. Falun gir frelse til utøveren når den roterer innover, med klokken, da den absorberer en stor mengde energi fra universet og transformerer det til gong. Falun gir frelse til andre når den roterer utover, mot klokken, da den frigjør energi som kan redde alle vesener og rette opp alle unormale tilstander. Å være i nærheten av en som praktiserer, vil kunne være til nytte for denne personen.

Falun Dafa “bringer en person til en tilstand av visdom og harmoni. Bevegelsene i praksisen er konsise, da en stor vei er svært enkel og lett”. Falun Dafa er unik på åtte måter:

1. En Falun blir kultivert i stedet for energieliksir.

2. Falun kultiverer personen selv når han eller hun ikke gjør øvelsene. 

3. Vår hovedbevissthet blir kultivert, slik at det er personen selv som får gongenergien.

4. Både kropp og sjel kultiveres.

5. Praksisen består av fem øvelser som er enkle og lette å lære.

6. Sinnet blir ikke brukt til å diktere ting og det er ingen tilhørende risiko. Gongenergien øker raskt.

7. Sted, tid og retning har ingen betydning under øvingen. En trenger heller ikke å tenke på hvordan en avslutter øvelsene.

8. Mester sin Fashen sørger for beskyttelse slik at en ikke trenger være redd for å bli skadet av onde vesener.

Falun Dafa er derfor helt forskjellig fra de vanlige kultiveringsmetodene og de som er basert på utvikling av indre eliksir eller Dan.

Praktisering av Falun Dafa begynner på et høyt nivå fra starten. På den måten sørger den for den mest direkte, raske, ideelle og verdifulle utviklingen for de som har en forutbestemt skjebneforbindelse, eller som har praktisert i mange år i andre metoder, men ikke har greid å utvikle gong.

Når en tilhengers xinxing og gong-styrke når et visst nivå, vil han eller hun oppnå en uforgjengelig, ubøyelig kropp mens vi fortsatt lever i det vanlige samfunnet. En person kan også oppnå ”åpning av gong”, opplysning og oppstigning av hele personen til et høyere nivå. De som har bestemt seg, skulle studere denne opprette læren, strebe etter å oppnå sin ytterste rang, heve sin Xinxing og gi opp det de er bundet til. Bare da er åndelig perfeksjon mulig.

Måtte du sette pris på den – Buddha Fa er rett foran deg.